Kvalitet och miljö

Vi uppfyller de krav som kunder och myndigheter ställer på oss. Vi ska ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete.

  • Nöjda kunder
  • Vi anpassar oss efter kundens behov
  • Vi har hög tillgänglighet och service
  • Vi tar miljöhänsyn vid val av material, t.ex. väljer LED-lampor för minskad miljöpåverkan.
  • Vi förebygger miljöföroreningar hos våra kunder genom att planera inredning av fordon på ett så bra sätt som möjligt samt väljer lättare inredningsmaterial för att minska fordonens totalvikt, vilket bidrar till minskad fordonets bränsleförbrukning i förhållande till utrustningsnivå.
  • Vi samordnar leveranser och transporter av tilläggsmaterial
  • Vi följer gällande lagar och bestämmelser
  • Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att vara ett företag med bra ekonomi som tar miljöhänsyn